Future Soldier - exhibition and conference logo
Blogger Facebook LinkedIn Twitter You TUBE 
Načítám...
Home / about / concept

Koncept

Filozofie FSEC 2012 je v souladu s konceptem “Smart Defence” s klíčovým zaměřením na pokročilé technologie v oblasti obrany a bezpečnosti.

Future Soldier Exhibition & Conference 2012 (FSEC 2012) je unikátní akcí svého druhu pro setkání a vzájemné osobní jednání v podobě odborných panelových a individuálních diskuzí nad vybranými tématy mezi nejvýznamnějšími vojenskými experty na národní a mezinárodní úrovni z jednotlivých ministerstev obran, ozbrojených sil, výzkumných a akvizičních center, bezpečnostních organizací, NATO, EDA, FBI, INTERPOL, EUROPOL, obranného a bezpečnostního průmyslu.

Těchto jednání v oblastech Smart Defence na národní i mezinárodní úrovni, kybernetické ochrany a dalších, se mohou zúčastnit zástupci z řad vystavovatelů a budou tak mít jedinečnou příležitost se individuálně setkat s představiteli na úrovni ministrů obrany a jejich zástupců, ředitelů akvizičních, logistických a nákupních center z jednotlivých států, kteří jako oficiální hosté budou přítomni na FSEC 2012 a prezentovat jim např. formou dynamických ukázek své současné i budoucí výrobní a obchodní aktivity.

Na tomto veletrhu mohou vystavovatelé obdržet informace o národních vyzbrojovacích projektech, jejich rozpočtech a připravovaných přezbrojovacích plánech s důrazem na informování o pravidlech a podmínkách, jak se do těchto projektů zapojit. Tyto klíčové informace mohou vystavovatelé získat prostřednictvím řady uzavřených setkání a prezentací zahraničních delegací a VIP hostů.

Toto setkání je podpořené účastí novinářů z odborných vojenských časopisů z Evropy, Ameriky, Asie s nadregionální působností, včetně těch nejprestižnějších. Během FSEC 2012 budou organizovány pravidelné tiskové konference k nosným tématům a zajištěna možnost prezentace vystavovatelů před novináři sdruženými v EMPA.

Produktový záběr FSEC 2012 pokrývá například C4 ISR, Cyber Defence, CBRN Systémy, Vybavení vojáka budoucnosti, Zbraně, Střelivo, Vozidla, Modulární jednotky a budovy, Simulace, Kritická ochrana infrastruktur, Výcvik atd.

Národní hosté a delegace:

K dnešnímu datu na základě oficiálních zvacích dopisů poslaných Ministrům obrany a jejich prvním náměstkům, ředitelům národních asociací Obranného a bezpečnostního průmyslu a dalším relevantním hostům je potvrzeno 70 oficiálních delegací.

Mezinárodní armádní instituce:

FSEC 2012 je akcí, které se po celou dobu jejího konání zúčastňují zástupci NATO HQ, nové Agentury podpory NATO / NATO Support Agency (dříve NAMSA); nové Informační agentury NATO / NATO Command and Information Agency (dříve NC3A); Standardizační agentruy NATO / NATO Standardization Agency (NSA); Center NATO pro Analýzy a simulace pro přípravu vzdušných oeprací, Společnou Kybernetickou obranu, Výbušná zařízení a explozivní materiály, Společnou chemickou, biologickou, radiologickou a nuklerání obranu a centrum NATO pro Vojenskou medicínu; Evropské obranné agentury (European Defence Agency, EDA); EUROPOLu; INTERPOLu; Ústředí FBI nebo Univerzity Obrany.

Souběžně s FSEC 2012 je pořádána také Mezinárodní konference “Future of Cyber”:

Konference je určena především odborníkům z oblasti informační bezpečnosti veřejného sektoru, ozbrojených složek, vědy a výzkumu i komerčních subjektů, které se podílejí na projektech veřejného zájmu se zvláštním důrazem na současné otázky v oboru kybernetické bezpečnosti. Konference rovněž přinese odpovědi na otázku, do jaké míry se kybernetická bezpečnost a moderní informační a komunikační technologie dotýkají běžného člověka.

Využijte této jedinečné koncentrace expertů a obchodníků, zhodnoťte výhody, které získáte jako vystavovatelé, obohaťte svou odbornost jako účastníci konference, přijeďte se seznámit s posledními trendy v této dynamické oblasti průmyslu.

realizační tým FSEC

 

1

2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

001 003 004 005 006 007 ALB ARE AUS AUT BEL BGR BHR BIH BLR CAN CHE CHN CZE DEU DNK EGY ESP EST FIN FRA GBR GRC HRV HUN IND IRL ISL ITA KAZ LVA MNE NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SRB SVK SVN SWE TKM TUN TUR UKR USA ZAF

hlavní partner:
hlavní partner:
generální partner konference:
Za podpory
Pod záštitou